Bồi linh nhân sự tại HTTL Gia Định
Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Chia sẻ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng dạy trong chương trình bồi Linh Nhân sự tại HTTL Gia Định:

Đêm thứ 1:

Đêm thứ 2:

 

Đêm thứ 3: