Chia sẻ

Kinh Thánh hàng ngày

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 10 năm 2018 – Luôn Được Chào Đón

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 10 năm...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 10 năm 2018 – Mang Theo Thuyền Của Bạn

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 10 năm...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 10 năm 2018 – Gai Đâm

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 10 năm...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 10 năm 2018 – Lời Cầu Nguyện Và Cái Cưa

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 10 năm...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 10 năm 2018 – Những Điều Tồi Tệ Và Tuyệt Vời

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 10 năm...

Bài giảng Video

Dưỡng Linh

Bài dưỡng Linh – Chịu khổ vì Đấng Christ – Thầy...

Bài dưỡng Linh – Chịu khổ vì Đấng Christ – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây...
12,577FansLike
1,336FollowersFollow
7,001SubscribersSubscribe
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Nhã Ca

Kinh Thánh Cựu Ước sách Nhã Ca do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_09.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Hội Thánh trong chương...

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Hội Thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời  
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với đề tài : Hai...

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với đề tài : " Hai người con cả "
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 10 năm 2018 - Hơn Muôn Ngàn Lời Nói Hơn Muôn Ngàn...

Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Cựu ước sách Apdia – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Apdia – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Amot – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Amot – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Gioen – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Gioen – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Ose – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Ose – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Danien – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Danien – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Exechien – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Exechien – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Ca Thương  – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Ca Thương  – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Gieremi – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Gieremi - Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Esai – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Esai - Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Nhã Ca – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Nhã Ca – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
shares