Phim Cuộc đời Chúa Jesus

Chia sẻ

“Cuộc đời Chúa Giê-xu” là một trong những bộ phim độc đáo nhất của lịch sử điện ảnh thế giới. Bộ phim nổi tiếng “Jesus” — ‘Cuộc Đời Chúa Giê-xu” đã được công chiếu trên đài truyền hình của hơn 176 quốc gia cho gần 6 tỉ lượt người xem, và vô số người trở lại tin nhận Chúa