http://baigiangtinlanh.com
Cùng học Kinh Thánh ngày 4 tháng 12 năm 2019.

Chia sẻ

Sáng Thế Ký đoạn 36. Cùng học Kinh Thánh ngày 4 tháng 12 năm 2019.

Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 36

  • Sự chọn lựa theo ý chỉ của Chúa hay theo ý riêng. E-sau là một điển hình, giống Lot ngày xưa.
    Nhìn vào con mắt thuộc thể cảm thấy không hoà hợp, không chung sống cùng nhau được nên Ê-Sau dời lên núi Sê-i-rơ.
  • Họ lập vua trước dân Y-sơ-ra-ên cho thấy sự phát triển của thế gian nhanh vô cùng, nhưng cuối cùng dân sự Chúa được bảo vệ che chở và phước hạnh

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Kinh Thánh Online Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=_urinlSdaco