baigiangtinlanh.com
Mục sư Nguyễn Thỉ

Chia sẻ

Bài giảng với chủ đề: ” Sự thờ phượng thật” do Mục sư Nguyễn Thỉ chia sẻ