Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh trong lễ khai mạc đại hội phục hưng Đông Nam Á lần 4

http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh trong lễ khai mạc đại hội phục hưng Đông Nam Á lần 4