Bài giảng của mục sư Tôn Thất Bình tại đại hội đồng tổng liên hội lần thứ 47 đề tài Mở mang vương quốc của Chúa

http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Tôn Thất Bình tại đại hội đồng tổng liên hội lần thứ 47 đề tài Mở mang vương quốc của Chúa