Sứ điệp Giáng Sinh năm 2016 -Các ngươi là sự sáng của thế gian – Mục sư Nguyễn Xuân Sanh

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh

Sáng 25 tháng 12 năm 2016. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh đã dùng Lời Chúa giảng cho con cái Chúa tại HTTL Đà Nẵng với đề tài: ” Các ngươi là sự sáng của thế […]