Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 9 năm 2017

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 9 năm 2017 Cầu Nguyện Hằng Ngày Đọc: Ê-phê-sô 6:18-19 | Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện […]