Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 08 năm 2018 – Chúa Jesus đưa tay ra

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 08 năm 2018 – Chúa Jesus đưa tay ra Chúa Jêsus Đưa Tay Ra Đọc: Ma-thi-ơ 14:22-33 Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa […]