Chương trình lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2016 tại Hội Thánh Tin Lành Bến Tre

Cảm tạ Chúa! Hòa lòng trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, vừa qua vào đêm 24 tháng 12 năm 2016 tại Hội Thánh Tin lành Bến Tre đã tổ chức một chương trình mừng […]