Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 08 năm 2018 – Đang tiến hành hay đã hoàn tất

http://baigiangtinlanh.cm

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 08 năm 2018 – Đang tiến hành hay đã hoàn tất Đang Tiến Hành Hay Đã Hoàn Tất? Đọc: Hê-bơ-rơ 10:5-14 Vì nhờ […]