Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 12 năm 2017

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 12 năm 2017 Đấng Vĩ Đại Hơn Thế Giới Đọc: Cô-lô-se 1:12–17 Vì trong Ngài mọi vật đều được tạo dựng. Cô-lô-se 1:16 […]