Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 12 năm 2017

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 12 năm 2017 Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta Đọc: Ma-thi-ơ 1:18–23 Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một […]