Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 10 năm 2018 – Đứng Vững

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 10 năm 2018 – Đứng Vững Đứng Vững Đọc: Ê-phê-sô 6:10–18 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng […]