Được Chúa cứu từ trại cai nghiện – Lời làm chứng của anh Nam Quốc Trung

anh Nam Quốc Trung

Đây là lời làm chứng của anh Nam Quốc Trung, người được Chúa tìm và cứu từ trong trại cai nghiện. Đây là một bằng chứng sống động về tình yêu và quyền năng biến […]