Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 11 năm 2017

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 11năm 2017 Hãy Chờ Tới Lượt Đọc: Giăng 14:15-27 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an […]