Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 1 năm 2018

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 1 năm 2018 Hướng Đến Sự Hiệp Một Đọc: Cô-lô-se 3:9-17 | Tại đây không còn phân biệt người Hi Lạp hay người Do […]