Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 05 năm 2018

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 05 năm 2018 Khi Lời Nói Không Thể Diễn Tả Hết Đọc: Rô-ma 8:22-27 Lạy Đức Giê-hô-va, xin sự nhân từ Ngài tuôn […]