Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 10 năm 2018 – Vì Bạn Hữu

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 10 năm 2018 – Vì Bạn Hữu Vì Bạn Hữu Đọc: Giăng 15:5–17 Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương […]