http://baigiangtinlanh.com
Thánh Ca ngợi khen Chúa

Chia sẻ

Thánh Ca ngợi khen Chúa. Suy niệm tình yêu Chúa qua ngày lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó năm 2019.

Ông Bà Anh Chị Em Nghe Thánh Ca Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=7IGa-iPGXp8&t=1025s