http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ

Chia sẻ

Bài giảng truyền giảng với đề tài: ” Đổi mới ” do Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ giảng tại HTTL Đà Nẵng. Bài này do bác Hoang Nguyen quay và post lên youtube.