baigiangtinlanh.com
Truyền Giảng Giáng Sinh

Chia sẻ

Chương trình truyền giảng nhân kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh năm 2013 với chủ đề : Ơn Phước cho nhân loại.