http://baigiangtinlanh.com
Xuất Ê-dip-tô ký. Học Kinh Thánh cùng nhau

Chia sẻ

Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 15 . Học Kinh Thánh cùng nhau ngày 10 – 2 – 2020

Học Kinh Thánh Online Cùng Nhau Sách Xuất Ê-díp-tô Ký Đoạn 15: https://www.youtube.com/watch?v=D1t0JQGQbeM

  • Cảm tạ Chúa hôm qua Bảo Tiền đã nhắn : ” Cảm ơn Cô Chú đã gởi những lời động viên qua đây con không trả lời được từng người nhưng đã xem hết, con luôn cảm nhận được tình cảm mọi người đang dành cho con… Cảm ơn Chúa vì Chúa là tốt lành! Xin tiếp tục cầu nguyện cho con để con đi đứng lại được bình thường. Con cảm ơn rất nhiều ạ! Cảm ơn Chúa vì Ngài là tốt lành! A men!
  • Nan đề của Ly Gan: Một kẻ thù đã tuyên bố yếm chú và từ đó cả nhà em bệnh nặng không hết, gia đình em bất hoà, đức tin lung lay, nan đề ập đến! Xin Chúa giúp!
  • Xin cầu nguyện đặc biệt cho A2 (người hiến thận cho Bảo Tiền)
    Vết mổ ra máu các Bs chưa cho xuất viện.
  • Xin cầu nguyện cho Anh Nguyễn Hồng Viễn là chồng chị Hường hiện vẫn nằm trong phòng cấp cứu BV Trung Ương Quân Đội 108 Hà Nội